Record details

Title
    Hranice klabavského a šáreckého souvrství ordoviku pražské pánve v příležitostném odkryvu severně od Rokycan (12-33 Plzeň)
Statement of responsibility
    Petr Kraft, Jaroslav Kraft
Other titles
    The Klabava/Šárka formations boundary (Ordovician,Prague Basin) in the temporary outcrop north of Rokycany
Author
    Kraft, Jaroslav, 1940-
    Kraft, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Pages
    s. 57-59
Year
    2000
Notes
    2 obr., 1 tab., 3 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Subject group
    Barrandien
    biostratigrafie
    geologie regionální
    litostratigrafie
    ordovik
    pražská pánev
    stratigrafická hranice
Geographical name
    ČR-Čechy
    Mýto (Rokycany, Rokycany)
    Rokycany-Díly
    Rokycany-Drahouš
Keyword
    12-33
    Hranice
    Klabavského
    Odkryvu
    Ordoviku
    Pánve
    Plzeň
    Pražské
    Příležitostném
    Rokycan
    Severně
    Souvrství
    šáreckého
Abstract (in english)
   The boundary sequence of the Klabava/Šárka formations temporarily exposed during construction of the highway D5 Praha-Plzeň is described. Lithological development of this sequence is correlated with comparable ones at Drahouš and Mýto. Stratigraphical ranges of important graptolite species are discussed
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 7. 2007
Import date
    8. 8. 2012