Record details

Title
    Hranická propast
Author
    Geršl, Milan
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Jeskyně
Pages
    S. 365-368
Notes
    Rozsah: 4 s.815009608
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    abyss
    caves
    karst
Keyword
    Hranická
    Propast
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012