Record details

Title
    Hrozí v Čechách regionální acidifikace podzemních vod?
Statement of responsibility
    Zbyněk Hrkal
Other titles
    Is there a regional acidification of groundwaters imminent in Bohemia?
Author
    Hrkal, Zbyněk
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 9
Pages
    s. 275-276
Year
    1991
Notes
    4 diag.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    acidita
    atmosférická depozice
    ekologie
    kontaminace vod
    krušnohorské krystalinikum
    voda podzemní
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Krušné hory
Keyword
    Acidifikace
    Čechách
    Hrozí
    Podzemních
    Regionální
    Vod
Abstract (in czech)
   Proces acidifikace byl donedávna spjat s problémem okyselování povrchových vod nejvýrazněji v případě poklesu pH ve skandinávských a kanadských jezerech. Proto byla v ČGÚ zpracována data o změnách kvality podzemních vod na území České republiky od r. 1955 do současnosti. Ze srovnání koncentrací hlavních iontů z 256 pramenů v oblasti Krušných hor vyplývají obdobné trendy jako ve Skandinávii, ale výrazně intenzivnější. Ve sledovaném období poklesla koncentrace HCO3 na polovinu, obsah NO3 se zvýšil místy až l0x, současně se zvýšením obsahu SO4 a Ca.Protože jde o území bez zemědělské činnosti, vzestup koncentrace oxidů N pochází z atmosférické depozice. Získané výsledky jsou varujícím důkazem postupující acidifikace podzemních vod v regionálním měřítku, bez ohledu na nadmořskou výšku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012