Record details

Title
    Huascarán - stále živá hora
Author
    Klimeš, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    Geografické rozhledy
Vol./nr.
    -, 2/07-08
Pages
    s. 8-9
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: Huascarán -still living mountain
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    debris flows
    Huascarán
    Peru
Keyword
    Hora
    Huascarán
    Stále
    živá
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012