Record details

Title
    Human Impacts on the River Flow: Case Study Upper Oder Basin
Statement of responsibility
    Jaromír Kaňok
Other titles
    Komplexní antropogenní ovlivnění velikostí průtoků vybraných řek v pohraničním území horní Odry
Author
    Kaňok, Jaromír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 32, suppl.
Pages
    p. 93-102
Year
    1997
Notes
    1 diagr., 1 tab., 3 s.bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Subject group
    bilance povrchových vod
    hydrologie
    jímání
    říční stok
    vodní hospodářství
    životní prostředí
Geographical name
    ČR-Morava
    Odra, řeka
Keyword
    Basin
    Case
    Flow
    Human
    Impacts
    Oder
    River
    Study
    Upper
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012