Record details

Title
    Human impact in the development of the Holocene vegetation in floodplain of the Swider River (Poland)
Other titles
    Vliv člověka na lokální vývoj holocénní vegetace v nivě řeky Swider (Polsko)
    Vliv člověka na lokální vývoj holocenní vegetace v nivě řeky Świder (Polsko)