Record details

Title
    Human osteoblast-like mg 63 cells on carbon - and silicon-containing materials for bone tissue engineering
Author
    Bačáková, Lucie
    Balík, Karel
    Blazewicz, S.
    Grausová, Ľubica
    Mikolajczak, T.
    Stodolak, E.
    Suchý, Tomáš
Conference
    Physiological Days (82. : 07.02.2006-09.02.2006 : Prague, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Physiological Research
Pages
    Roč. 55, č. 4 (2006), 20P-20P
Notes
    Projekt: GA101/06/0226, GA ČR, CZ
    Projekt: GA106/06/1576, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Lidské osteoblastům podobné buňky linie MG 63 na materiálech obsahujících uhlík a křemík pro inženýrství kostní tkáně
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
Subject category
    alginate
    bioglass
    carbon fabric
    carbon fibres
    cell number
    cell proliferation
    cytotoxicity
    polypropylene
    polytetrafluoroethylene
    polyvinyldifluoride
    SiO2
Keyword
    63
    Bone
    Carbon
    Cells
    Engineering
    Human
    Materials
    Mg
    Osteoblast-like
    Silicon-containing
    Tissue
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012