Record details

Title
    Hustota turmalínu, její stanovení a význam
Statement of responsibility
    Pavel Povondra
Other titles
    Density of tourmaline; its determination and significance
Author
    Povondra, Pavel, 1924-
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    Č. 4
Pages
    s. 439-446
Year
    1989
Notes
    2 tab., 1 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    borosilikáty
    cyklosilikáty
    experimentální mineralogie
    hustota
    mřížkové konstanty
    řada dravit-skorylová
    turmalín
Keyword
    Hustota
    Stanovení
    Turmalínu
    Význam
Abstract (in czech)
   Metoda stanovení hustoty hydrostatickým vážením byla upravena pro práškové materiály o zrnitosti -0,074 + 0,047 mm. Chyby způsobené kolísáním teploty jsou opravovány přepočtem hustoty kapaliny na zvolenou standardní teplotu. Hlavní chybou je nepřesnost vážení na použitém zařízení. Testováním na přesnost a shodnost (kov. Al, CaCO3, Pb(NO3)2, přirozený křemen, turmalín a muskovit) se ukázalo, že odchylky obou hodnot nepřevyšují 1 standardní hodnoty resp. aritmetického průměru. Lze tedy tento postup používat v mineralogické praxi; byla jím opakovaně stanovena hustota u 74 vzorků turmalínu řady dravit-skorylové, dříve charakterizovaných strukturně i chemicky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012