Record details

Title
    Hustotný rez zemskou kôrou pozdĺž profilu KP-IV
Statement of responsibility
    Miroslav Bielik, Miroslav Burda, Oto Fusán, Miloš Hübner, Vincenc Vyskočil
Author
    Bielik, Miroslav
    Burda, Miroslav
    Fusán, Oto
    Hübner, Miloš
    Vyskočil, Vincenc, 1929-
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice
Pages
    s. 73-78
Notes
    2 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    550.3
Conspectus category
    550
Subject group
    geologie hlubinná
    hustota
    kůra zemská
    model dvojrozměrný
    profil geofyzikální
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Hustotný
    Kôrou
    KP-IV
    Pozdĺž
    Profilu
    Rez
    Zemskou
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 11. 2012
Import date
    20. 3. 2014