Record details

Title
    Hydraulic Parametres of Fissured Aquifers of Českomoravská Vysočina Highland
Other titles
    Hydraulické parametry puklinových kolektorů Českomoravské vysočiny
Author
    Kryštofová, Eva
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    4th Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif
Pages
    2
Notes
    Akce: 2006 ; Jugowice, Polsko
Thesaurus term
    fissured aquifers, statistical analysis, hydraulic parametres, transmisivity
Keyword
    Aquifers
    Českomoravská
    Fissured
    Highland
    Hydraulic
    Parametres
    Vysočina
Abstract (in czech)
   Statistická analýzy transmisivity je úvodní částí regionálné studie s názvem "Význam krystalinika Českého masívu jako vnější infiltrační oblasti pro karpatskou předhlubeň". Součástí souhrnného zhodnocení zájmového území je určení převládajících trendů hodno transmisivity hornin.
Abstract (in english)
   This statistical analysis of transmissivity is the initial part of regional study called "The Significance of Crystalline Units as an Infiltration Area for Carpathian Foredeep Basin". The comprehensive hydrogeological evaluation of study area was made by determining of prevailing regional trends in transmisivity.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014