Record details

Title
    Hydraulická vodivost minerálního těsnění ze sprašové hlíny - vliv vápnění
Other titles
    Hydraulic conductivity of compacting mineral liner from Horky loess - lime influence
Author
    Boháč, Jan
    Metelková, Zdeňka
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Skládkový workshop Liberec - Zittau 2008
Pages
    8
Notes
    Akce: 2008
Thesaurus term
    minerální těsnění
    vápnění
Keyword
    Hlíny
    Hydraulická
    Minerálního
    Sprašové
    Těsnění
    Vápnění
    Vliv
    Vodivost
Abstract (in czech)
   Hydraulická vodivost minerálního těsnění ze sprašové hlíny - vliv vápnění
Abstract (in english)
   Hydraulic conductivity of compacting mineral liner from Horky loess - lime influence
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012