Record details

Title
    Hydraulické parametry hornin krystalinika Orlických hor a jejich podhůří (04-33 Náchod, 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk, 14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
Statement of responsibility
    Jan Čurda
Other titles
    Hydraulic parameters of the Crystalline rocks of the Orlické hory Mts.
Author
    Čurda, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994
Pages
    s. 32-33
Year
    1995
Notes
    8 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1994.
Subject group
    čerpací zkoušky
    hydrodynamika
    hydrogeologie regionální
    orlicko-kladské krystalinikum
    voda minerální
    voda podzemní
    zkouška čerpací
Geographical name
    Česká republika
    Deštné
    Králíky
    Náchod
    Nové Město nad Metují
    Rychnov nad Kněžnou
    Šumperk
    Žamberk
Keyword
    04-33
    14-11
    14-12
    14-13
    14-14
    14-23
    14-41
    Deštné
    Hor
    Hornin
    Hydraulické
    Kněžnou
    Králíky
    Krystalinika
    Město
    Metují
    Náchod
    Nové
    Orlických
    Parametry
    Podhůří
    Rychnov
    Šumperk
    Žamberk
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012