Record details

Title
    Hydro-reclamation as an element of land regeneration in the Podkrušnohoří Region
Other titles
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří