Record details

Title
    Hydrocarbon generation zone in the East Slovakian Neogene basin: model and geochemical evidence
Statement of responsibility
    Juraj Franců, Rudolf Rudinec, Václav Šimáček
Author
    Franců, Juraj, 1957-
    Rudinec, Rudolf
    Šimáček, Václav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 40, no. 3
Pages
    p. 355-384
Year
    1989
Notes
    19 obr., 1 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Classfication no.
    553.9
Subject category
    geneze, migrace a akumulace živic a zemních plynů
    geologie ložisek živic a zemních plynů
    karpatské neogenní pánve
    neogén
    organická geochemie
    vyhledávání, průzkum, prognózy, výpočet zásob, ekonomika ložisek paliv, živic a zemních plynů
Geographical name
    ČSSR-Slovensko
Keyword
    Basin
    East
    Evidence
    Generation
    Geochemical
    Hydrocarbon
    Model
    Neogene
    Slovakian
    Zone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012