Record details

Title
    Hydrochemická těžba uranu na ložisku Stráž a její hydrogeologické důsledky
Statement of responsibility
    Josef Hanzlík, Jan Moravec, Pavel Maršalko, Petr Macák
Other titles
    Hydrochemical exploitation and hydrogeological consequences of uranium exploatation at the Stráž deposit
Author
    Hanzlík, Josef
    Macák, Petr
    Maršalko, Pavel
    Moravec, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 34, č. 12
Year
    1992
Notes
    3 obr.,2 tab.
    res.rus.,angl.,něm.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    chemické loužení
    česká křídová pánev
    ekologie
    hydrogeologická struktura
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    kontaminace vod
    křída-svrchní
    ochranné pásmo
    průvodní jevy
    radioaktivní suroviny
    suroviny radioaktivní
    těžba podzemní
    voda podzemní
    zvodnělý kolektor s hladinou napjatou
    zvodnělý kolektor s volnou hladinou
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Hamr
    Mimoň
    Osečná
    Stráž pod Ralskem
Keyword
    Důsledky
    Hydrochemická
    Hydrogeologické
    Ložisku
    Stráž
    Těžba
    Uranu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012