Record details

Title
    Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského
Statement of responsibility
    Václav Vučka, Václav Zeman
Other titles
    The hydroecological information system of the T.G. Masaryk Water Research Institute, Prague
Author
    Vučka, Václav, 1935-
    Zeman, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
Vol./nr.
    Roč. 43, č. 1
Pages
    s. 1-4
Year
    2001
Notes
    3 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Příloha časopisu Vodní hospodářství, roč. 51, č. 2 (2001)
    Zkr. název ser.: VTEI - Vodohospod. techn.-ekon. Inform.
Classfication no.
    001.9
    556
Conspectus category
    556
    626/627
Subject group
    bilance vodní
    databanka
    kvalita vody
    systém informační
    voda podzemní
    voda povrchová
    vodní hospodářství
    vodní zdroj
Geographical name
    Česko
Keyword
    Hydroekologický
    Informační
    Systém
    ústavu
    Vodohospodářského
    Výzkumného
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 11. 2009
Import date
    8. 8. 2012