Record details

Title
    Hydrogen production by two-stage co-pyrolysis of bituminous coal-polymers mixtures
Author
    Kříž, Vlastimil
    Straka, Pavel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Roč. 5, č. 1
Pages
    s. 77-82
Year
    2008
Notes
    Projekt: GA105/07/1407, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Příprava vodíku dvoustupňovou kopyrolýzou směsí černého uhlí s polymery
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    co-pyrolysis
    coal
    polymers
Keyword
    Bituminous
    Co-pyrolysis
    Coal-polymers
    Hydrogen
    Mixtures
    Production
    Two-stage
Abstract (in czech)
   Při dvoustupňovém ohřevu černého uhlí s polyisoprenem a styren-butadienem se uvolňuje velké množství vodíku.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012