Record details

Title
    Hydrogeochemický výskum a jeho aplikácie pri ochrane životného prostredia
Statement of responsibility
    Kamil Vrana, Dušan Bodiš
Other titles
    Hydrogeochemical research and its applications in the protection of natural environment
Author
    Bodiš, Dušan
    Vrana, Kamil
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Geochémia geologických procesov a životného prostredia
Pages
    s. 173-179
Subject group
    hydrochemie
    hydrogeologie regionální
    kontaminace vod
    ochrana podzemní vody
    ochrana přírody
    znečištění
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Aplikácie
    Hydrogeochemický
    Ochrane
    Pri
    Prostredia
    Výskum
    životného
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012