Record details

Title
    Hydrogeological processes in a compact rock massif - a New Approach to the Numerical Modelling
Other titles
    Hydrogeologické procesy v kompaktních horninových masivech - nový přístup k numerickému modelování.
Author
    Maryška, Jiří
    Rukavičková, Lenka
    Severýn, Otto
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Proceedings of Eurock 2005
Notes
    Akce: 2005/05/18 ; Brno
Thesaurus term
    Fractured rock, Finite Element Method, mixed-dimensional FEM, Non-conforming meshes, Mixed-hybrid FEM
Keyword
    Approach
    Compact
    Hydrogeological
    Massif
    Modelling
    New
    Numerical
    Processes
    Rock
Abstract (in czech)
   Článek popisuje model proudění podzmeních vod založený na kombinovaném přístupu, smíšené hybridní formulaci MKP a nekonformních sítích. Jsou diskutovány otázky hydraulického propojení elementů v případě jejich konformního a nekonformního spojení.
Abstract (in english)
   The paper describes the MH-FEM model of the groundwater flow on the mixed-dimensional nonconforming mesh. The issue of of connection of the elements of different spatial dimension in the conforming and nonconforming case is discussed.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014