Record details

Title
    Hydrogeologická charakteristika nejbližšího okolí Strahovského kláštera v Praze
Other titles
    Hydrogeology of the Strahov Monastery
Author
    Čurda, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2006
Thesaurus term
    hydrogeology, Cenomanian aquifer
Keyword
    Charakteristika
    Hydrogeologická
    Kláštera
    Nejbližšího
    Okolí
    Praze
    Strahovského
Abstract (in czech)
   Hydrogeologie okolí Strahovského kláštera
Abstract (in english)
   Hydrogeology of the Strahov Monastery
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014