Record details

Title
    Hydrogeologická charakteristika tlusteckého bloku
Statement of responsibility
    Jiří Pazderský
Author
    Pazderský, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 1
Pages
    s. 31-65
Year
    1990
Subject group
    cenoman
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    ložiska rud
    lužická oblast
    ochrana podzemní vody
    radioaktivní suroviny
    střety zájmů
    suroviny radioaktivní
    turon
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Kraj severočeský
Keyword
    Bloku
    Charakteristika
    Hydrogeologická
    Tlusteckého
Abstract (in czech)
   Oblast tlusteckého bloku představuje po strážském bloku nejvýraznější akumulaci U-rud sedimentárního typu v oblasti severočeské křídy. Výsledky průzkumu potvrdily mimořádně složitou hydrogeologickou situaci překonávající podmínky ve strážském bloku. Vzhledem k hydraulickým poměrům je nutno i nadále věnovat mimořádnou pozornost nepropojení turonské a cenomanské zvodně. Vzhledem k útlumu činnosti koncernu ČSUP pravděpodobně nedojde k výraznějším střetům zájmu s vodohospodářskými ochranářskými organizacemi na dané lokalitě, jak se původně předpokládalo.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012