Record details

Title
    Hydrogeologická kritéria prognóz ropoplynonosnosti v oblasti JV svahů Českého masívu
Statement of responsibility
    Margarita Kolářová
Author
    Kolářová, Margarita
Language
    česky
Source title - serial
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 3
Pages
    s. 241-280
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Subject group
    akumulace uhlovodíků
    Český masiv
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    kolektorské vlastnosti
    migrace uhlovodíků
    past
    prognózy
    ropo-plynonosné struktury
    struktury ropo-plynonosné
    vlastnosti kolektorské
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Jihomoravský kraj
    Severomoravský kraj
Keyword
    Českého
    Hydrogeologická
    JV
    Kritéria
    Masívu
    Oblasti
    Prognóz
    Ropoplynonosnosti
    Svahů
Abstract (in czech)
   Vyjasnění úlohy podzemních vod v procesu migrace a akumulace uhlovodíků, zjištění hydrogeologických ukazatalů ropoplynonosnosti a hodnocení prognózních perspektiv v oblasti jv. svahů Českého masívu probíhalo v několika etapách v období 1982-1986. Z hlediska kvalitativních a kvantitativních ukazatelů se jeví jako perspektivní území, které se přimyká k okrajovým zlomům perikratonních pohybů. Hluboká část perikratonního prohybu od strukturní úrovně -2000 m se řadí k územím pravděpodobně perspektivním. Málo perspektivní pro zachování akumulací uhlovodíků jsou příkrovy vnějších Karpat do úrovně -1500 až -200 m. Neperspektivní území zahrnuje vnější část karpatské předhlubně v rozsahu hydrogeologického regionu I.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012