Record details

Title
    Hydrogeologická problematika a vodní bilance jezera ČSM v katastrálním území Dubí-Pozorka
Statement of responsibility
    Lumír Horčička, Josef Halíř
Other titles
    Issues of hydrogeology and the water balance of the Lake ČSM in the cadastral territory od Dubí-Pozorka : Hydrogeologische Fragen und die Wasserbilanz des ČSM-Sees im Katastralgebiet Dubí-Pozorka (Eichwald-Zuckmantel)
Author
    Halíř, Josef
    Horčička, Lumír
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 1
Pages
    s. 14-19
Year
    2014
Notes
    2 obr., 1 fot., 1 diagr., 1 tab.
    Anglické a německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    bilance vodní
    hladina jezerní vody
    hydrogeologie
    infiltrace
    jezero
    riziko sesuvné
Subject category
    1970-2013
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Pozorka (Teplice, Teplice)
Keyword
    Bilance
    ČSM
    Dubí-Pozorka
    Hydrogeologická
    Jezera
    Katastrálním
    Problematika
    území
    Vodní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 5. 2014
Import date
    12. 9. 2014