Record details

Title
    Hydrogeologická problematika meziložních písků na Mostecku
Statement of responsibility
    Josef Halíř, Míla Pletichová, Lukáš Žižka
Other titles
    Hydrogeological issue of interlayer sand in Most region
    Hydrogeologische Problematik der Zwischenmittel-Sande in der Region Most
Author
    Halíř, Josef
    Pletichová, Míla
    Žižka, Lukáš
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 1
Pages
    s. 34-37
Year
    2013
Notes
    1 obr., 3 fot.
    Anglické, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    553.9
    556
Conspectus category
    553
    556
Subject group
    hydrogeologie
    lom
    miocén
    mocnost
    prostředí deltové
    uhlí hnědé
    voda podzemní
    zvodnělý kolektor
Geographical name
    Čechy severní (Česko)
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
Keyword
    Hydrogeologická
    Meziložních
    Mostecku
    Písků
    Problematika
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 9. 2013
Import date
    20. 5. 2014