Record details

Title
    Hydrogeologická rajonizace 2005
Other titles
    Hydrogeological Zones 2005
Author
    Kadlecová, Renata
    Krejčí, Zuzana
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2006
Thesaurus term
    hydrogeological zones, information system, geodatabase
Keyword
    2005
    Hydrogeologická
    Rajonizace
Abstract (in czech)
   Popis tvorby aktualizované verze hydrogeologických rajonů ve formě GIS pro potřeby národní legislativy s přesností 1:50 000
Abstract (in english)
   Hydrogeological Zones 2005
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014