Record details

Title
    Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě
Other titles
    The hydrogeological role of teschenites in Paleogene sediments of Flysch Belt of West Carpathians in Morava region
Author
    Nováková, Dana
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    2006
Thesaurus term
    Flysch Belt of West Carpathians, teschenite, fissure aquifer
Keyword
    Asociace
    Flyšového
    Hornin
    Hydrogeologická
    Karpat
    Moravě
    Paleogenních
    Pásma
    Rámci
    Role
    Sedimentů
    Těšínitové
    Vulkanických
    Západních
Abstract (in czech)
   V rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě reprezentujících horninové prostředí s převážně průlinovou nebo průlino-puklinovou propustností, se v pruhu Zámrsky - Frýdek Místek - Český Těšín nacházejí horniny těšínitové asociace, které představují ryze puklinové prostředí. V některých oblastech mají příznivé podmínky pro oběh podzemní vody a představují významné infiltrační oblasti pro zdroje podzemních vod.
Abstract (in english)
   The hydrogeological role of teschenites in Paleogene sediments of Flysch Belt of West Carpathians in Morava region
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014