Record details

Title
    Hydrogeologické aspekty racionálního využití opuštěných důlních prostor
Statement of responsibility
    Jiří Burda, Georgij Kačura
Other titles
    Hydrogelogic aspects of rational use of abandoned mines
Author
    Burda, Jiří
    Kačura, Georgij
Language
    česky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 1-2
Pages
    s. 123-126
Year
    1993
Notes
    1 obr., 1 tab.
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    důlní vody
    ekologie
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    ochrana podzemní vody
    skládka
    vodní hospodářství
Subject category
    využití důlních prostor
Keyword
    Aspekty
    Důlních
    Hydrogeologické
    Opuštěných
    Prostor
    Racionálního
    Využití
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012