Record details

Title
    Hydrogeologické poměry a odvodňování dolů severočeského hnědouhelného revíru
Statement of responsibility
    Karel Haas, Vladimír Berka, Jiří Bříza
Other titles
    Hydrogeology and water drawing in North Bohemian brown coal district
Author
    Berka, Vladimír
    Bříza, Jiří
    Haas, Karel
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník přednášek XXVI. konference ČSMG
Pages
    s. 59-74
Notes
    3 tab., 6 bibl.
Subject group
    bilance vodní
    čerpání
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    hydrogeologie regionální
    kolektory
    severočeská pánev
    těžba povrchová
    uhelný revír
    zvodnělý kolektor
Geographical name
    Chomutov
    ČR-Čechy
    Most
    Teplice
Keyword
    Dolů
    Hnědouhelného
    Hydrogeologické
    Odvodňování
    Poměry
    Revíru
    Severočeského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012