Record details

Title
    Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova
Other titles
    Hydrogeology of the old mines west of Uničov
Author
    Čurda, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    1999
Keyword
    Děl
    Důlních
    Hydrogeologické
    Poměry
    Starých
    Uničova
Abstract (in czech)
   ložiska železných rud typu Lahn-Dill, stará důlní díla, využití podzemních vod, kontaminace podzemních vod
Abstract (in english)
   Hydrogeology of the old mines west of Uničov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014