Record details

Title
    Hydrogeologické poměry východní části SHR v návaznosti na zpracované mapy 1:25 000
Statement of responsibility
    Zdeněk Bejšovec = Jan Trachtulec
Other titles
    Hydrogeological ratio of east part of Northern Bohemia Brown Coal Basin in connection to elaborated maps 1:25 000
Author
    Bejšovec, Zdeněk
    Trachtulec, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 3
Pages
    s. 33-38
Year
    1995
Notes
    2 obr., 1 bibl.
    Anglické, německé a ruské resumé
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí.
Subject group
    antroporeliéf
    báňská historie
    česká křídová pánev
    ekologie
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    kvartér Českého masivu
    ryolit
    severočeská pánev
    terciér
    těžba surovin
    voda termální
    změny přírodního prostředí těžbou
Geographical name
    Chabařovice
    ČR-Čechy
    Teplice
Keyword
    1:25
    000
    části
    Hydrogeologické
    Mapy
    Návaznosti
    Poměry
    SHR
    Východní
    Zpracované
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012