Record details

Title
    Hydrogeologické pomery východnej časti Slovenského krasu v rokoch 1982-1985
Statement of responsibility
    Ĺubica Dzubáková
Other titles
    Gidrologičeskije uslovija vostočnej časti Slovackogo karsta v 1982-1985 gg.
Author
    Dzubáková, Ĺubica
Language
    slovensky
Source title - serial
    Slovenský kras
Vol./nr.
    Roč. 26
Pages
    s. 129-143
Year
    1988
Notes
    7 obr., 7 tab.
    rus. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Slov. Kras
Classfication no.
    556
Subject category
    hydrometeorologie
    kras povrchový a podpovrchový
    mezozoikum centrálních Karpat
    vodní bilance, infiltrace, podzemní odtok, vztah povrchových a podzemních vod
Keyword
    1982-1985
    časti
    Hydrogeologické
    Krasu
    Pomery
    Rokoch
    Slovenského
    Východnej
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012