Record details

Title
    Hydrogeologické poznatky z hloubení jam dolu ČSM sever a ČSM jih
Statement of responsibility
    Dimitrij Dvořák
Author
    Dvořák, Dimitrij
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník přednášek II. hydrogeologické konference
Pages
    s. 127-128
Classfication no.
    622.33
Conspectus category
    622
Subject group
    degazace
    důl
    hornoslezská pánev
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    odvodňování
    těžba podzemní
    uhelný revír
Geographical name
    Morava (Česko)
    Ostravsko-karvinská pánev (Česko)
Keyword
    ČSM
    Dolu
    Hloubení
    Hydrogeologické
    Jam
    Jih
    Poznatky
    Sever
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 6. 2010
Import date
    8. 8. 2012