Record details

Title
    Hydrogeologické vlastnosti moravskoberounského souvrství
Other titles
    Hydrogeology of the Moravský beroun Formation
Author
    Čurda, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    1999
Keyword
    Hydrogeologické
    Moravskoberounského
    Souvrství
    Vlastnosti
Abstract (in czech)
   slepence, pískovce, hydraulické parametry, zásobování pitnou vodou, hydrogeochemie
Abstract (in english)
   Hydrogeology of the Moravský beroun Formation
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014