Record details

Title
    Hydrogeologické zhodnocení cięźkowického pískovce na listu 25-234 Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
Statement of responsibility
    Dana Havlín Nováková
Other titles
    Hydrogeological evaluating of Cięźkow sandstone layer on the sheet 25-234 Horní Bečva
Author
    Havlín Nováková, Dana
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. 14
Pages
    s. 111-112
Year
    2007
Notes
    1 obr., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2006
Classfication no.
    55(1)
    552
    556
Conspectus category
    552
    556
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    hydrochemie
    hydrogeologie regionální
    litofacie
    paleogén
    pískovce
    voda podzemní
Geographical name
    Morava (Česko)
    Moravskoslezské Beskydy (Česko a Slovensko)
    Rožnov pod Radhoštěm-oblast (Česko)
Keyword
    25-23
    25-234
    Bečva
    Cięźkowického
    Horní
    Hydrogeologické
    Listu
    Pískovce
    Radhoštěm
    Rožnov
    Zhodnocení
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012