Record details

Title
    Hydrogeologický průzkum znečištění horninového prostředí a podzemních vod,způsobeného pobytem sovětských vojsk v Československu
Statement of responsibility
    Jan Švoma
Other titles
    Hydrogeological research of rock and groundwater pollution caused by the stay of the Soviet Army in Czechoslovakia
Author
    Švoma, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 7
Pages
    s. 198-200
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    asanace podzemní vody
    kontaminace vod
    ochrana podzemní vody
    ochrana přírody
    odpady rizikové
    skládka
    životní prostředí
Geographical name
    ČSFR
Keyword
    Československu
    Horninového
    Hydrogeologický
    Pobytem
    Podzemních
    Prostředí
    Průzkum
    Sovětských
    Vod,způsobeného
    Vojsk
    Znečištění
Abstract (in czech)
   Znečištění podzemních vod v Československu sovětskými vojsky se poprvé řešilo r. 1973, asanační práce probíhaly utajovaně i v dalších letech. K systermatickému průzkumu a reparaci znečištěných hornin a podzemních vod mohlo dojít až od počátku r. 1990. Kvantitativně nejvýznamnější je znečištění podzemních vod ropnými látkami, místy tvoří na hladině podzemní vody vrstvu mocnou i více než 10 cm. Byly však nalezeny i další kontaminující látky, z nichž jsou nebezpečné zejména chlorované uhlovodíky. Podle ohnisek znečištění jsou nejnebezpečnější produktovody, velkosklady pohonných hmot a skládky, často ilegální s velmi heterogenním obsahem, včetně munice. U celkem 210 lokalit nejvíce ohrožené z hlediska vodních zdrojů jsou oblasti Mimoň-Hradčany, Milovice, Jánská, Bruntál, Sliač, Lešt ,Komárno a Nemšová. V práci je popsána metodika průzkumu asanace
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012