Record details

Title
    Hydrogeologický vrt NP-768a Brodek u Přerova (25-13 Přerov)
Statement of responsibility
    Jan Čurda
Other titles
    Hydrogeological borehole NP-768a Brodek u Přerova
Author
    Čurda, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Pages
    s. 153-154
Year
    1997
Notes
    8 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Subject group
    baden
    brunovistulikum
    karpatská neogenní předhlubeň
    kolektory
    neogén
    pararula
    sedimentologie
    voda minerální
    vrt
    zkouška čerpací
    zvodnělý kolektor
Geographical name
    Brodek u Přerova (Přerov)
    ČR-Morava
    Luková (Přerov)
Keyword
    25-13
    Brodek
    Hydrogeologický
    NP-768a
    Přerov
    Přerova
    Vrt
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012