Record details

Title
    Hydrogeologie a kvalita podzemních vod zlatodolu Roudný se zvláštním zřetelem k arsenu
Statement of responsibility
    Kamil Nešetřil
Author
    Nešetřil, Kamil
Language
    česky
Source title - monograph
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
Pages
    s. 83-84
Classfication no.
    553.3/.4
    556
Conspectus category
    553
    556
Subject group
    arzén
    difrakce rentgenová
    důl opuštěný
    hydrochemie
    kontrola hydrogeologická
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    rudy Au
    voda podzemní
Geographical name
    ČR-Čechy
    Roudný (Benešov, Votice)
Keyword
    Arsenu
    Hydrogeologie
    Kvalita
    Podzemních
    Roudný
    Vod
    Zlatodolu
    Zřetelem
    Zvláštním
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012