Record details

Title
    Hydrogeologie cenomanu labské oblasti české křídové pánve
Statement of responsibility
    Ján Jetel, Lýdia Rybářová
Other titles
    Gidrogeologija cenomana Labskoj oblasti Češskogo melovogo bassejna
    Hydrogeology of the Cenomanian aquifer in the Labe region of the Bohemian Cretaceous Basin
Author
    Jetel, Ján
    Rybářová, Lýdia
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Hydrogeologie-inženýrská geologie
Vol./nr.
    Roč. 19
Pages
    s. 9-63
Year
    1991
Notes
    12 obr., 12 tab.
    Anglické, ruské resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Hydrogeol. inž. Geol.
Subject group
    cenoman
    hydrochemie
    hydrogeologická struktura
    křída-svrchní
    labská oblast
    voda minerální
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Cenomanu
    české
    Hydrogeologie
    Křídové
    Labské
    Oblasti
    Pánve
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012