Record details

Title
    Hydrogeologiické poměry ramzovského nasunutí mezi Habarticemi a Olšany (14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
Statement of responsibility
    Jan Čurda
Other titles
    Hydrogeology of the Ramzová Overfault between the villages of Habartice and Olšany
Author
    Čurda, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
Pages
    s. 134-137
Year
    1998
Notes
    13 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997.
Subject group
    hydrogeologie regionální
    hydrologie krasová
    krystalinikum
    silesikum
    studie environmentálních vlivů
    vápenec
    voda pitná
    voda podzemní
    vodní hospodářství
    zóna zlomová
Geographical name
    ČR-Morava
    Habartice (Šumperk)
    Olšany (Šumperk)
Keyword
    14-23
    14-41
    Habarticemi
    Hydrogeologiické
    Králíky
    Nasunutí
    Olšany
    Poměry
    Ramzovského
    Šumperk
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012