Record details

Title
    Hydrogeology of the Police Cretaceous basin: Optimisation of groundwater development and protection
Other titles
    Hydrogeologie polické křídové pánve: optimalizace využívání a ochrany podzemních vod