Record details

Title
    Hydrological regime of the riparian landscape of the Morava river in the light of the past and recent changes
Statement of responsibility
    Anna Grešková
Author
    Grešková, Anna
Language
    anglicky
Source title - serial
    Moravian geographical reports
Vol./nr.
    Vol. 5, no. 2
Pages
    p. 2-9
Year
    1997
Notes
    5 obr.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Morav. geogr. Rep.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    antropogenní jevy
    hladina podzemní vody
    hydrologie
    kvartér Západních Karpat
    řeka
    vodní hospodářství
    vodní režim
    záplavová niva
Subject category
    1971-1990
Geographical name
    Morava (řeka)
    Slovensko
Keyword
    Changes
    Hydrological
    Landscape
    Light
    Morava
    Past
    Recent
    Regime
    Riparian
    River
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 10. 2008
Import date
    8. 8. 2012