Record details

Title
    Hydrological research in experimental and representative catchments in Czech Republic and Slovak Republic
Statement of responsibility
    Ladislav Holko
Author
    Holko, Ladislav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of hydrology and hydromechanics
Vol./nr.
    Vol. 54, no. 2
Pages
    p. 81, 82
Year
    2006
Notes
    1 obr.
    il.
    Zkr. název ser.: J. Hydrol. Hydromech.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    hydrologie
    malé povodí
    povodí reprezentativní
    terénní výzkum
Geographical name
    Česko
    Slovensko
Keyword
    Catchments
    Czech
    Experimental
    Hydrological
    Representative
    Republic
    Research
    Slovak
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012