Record details

Title
    Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz
Statement of responsibility
    Miroslav Tesař, Jaroslav Balek, Miloslav Šír
Other titles
    Hydrological research in the Volyňka basin (Bohemian Forest, Czech Reopublic)
Author
    Balek, Jaroslav, 1933-
    Šír, Miloslav, 1956-
    Tesař, Miroslav, 1956-
Language
    česky
Source title - serial
    Journal of hydrology and hydromechanics
Vol./nr.
    Roč. 54, č. 2
Pages
    s. 137-150
Year
    2006
Notes
    6 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Hydrol. Hydromech.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    cyklus hydrologický
    energie sluneční
    entropie
    erupce
    evapotranspirace
    hydrologie
    malé povodí
    monitoring
    odtok
    půdy
    retence
    srážky atmosférické
    termodynamika
    vegetace
    vulkán
    změna klimatu
Subject category
    1983-1999
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Šumava
    Šumava-Na Lizu
    Volyňka, řeka (Otava, Česko)
Keyword
    Autoregulace
    Cyklu
    Hydrologického
    Hydrologický
    Liz
    Povodí
    Volyňky
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012