Record details

Title
    Hydrometallurgical extraction of gold from electronic waste
Statement of responsibility
    Dana Krištofová, Tomáš Kárník
Other titles
    Biohydrometallurgy IV (Variant.)
    Hydrometalurgická extrakcia zlata z odpadu pochádzajúceho z elektrotechnického priemyslu
Author
    Kárník, Tomáš
    Krištofová, Dana
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Vol. 28, no. 5
Pages
    p. 429-430
Year
    1996
Notes
    1 tab., 7 bibl.
    Slovenské resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    Au (zlato - 79)
    hydrometalurgie
    konference
    odpady
    recirkulace surovin
    technologie zpracování
Keyword
    Electronic
    Extraction
    Gold
    Hydrometallurgical
    Waste
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012