Record details

Title
    Hydrotermální alterace hauynového trachytu z Tachovského vrchu u Doks
Statement of responsibility
    Edvín Pivec, Věra Dubanská
Other titles
    Hydrothermal alteration of hauyne trachyte from Tachovský vrch Mt. near Doksy
Author
    Dubanská, Věra
    Pivec, Edvín
Language
    česky
Source title - serial
    MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 3
Pages
    s. 165-173
Year
    1990
Notes
    1 obr., 2 fot., 2 tab.
Subject group
    analýza hornin
    České středohoří
    foidy
    hauyn
    hydrotermální alterace
    metamorfismus
    minerály horninotvorné
    mobilita
    tektosilikáty
    trachyt
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Doksy
Keyword
    Alterace
    Doks
    Hauynového
    Hydrotermální
    Tachovského
    Trachytu
    Vrchu
Abstract (in czech)
   Článek je věnován výsledkům výzkumu horninotvorných minerálů hauynového trachytu a rozkladu hauynu. Jsou předloženy analýzy hlavních horninotvorných minerálů tachovského tělesa a vyčíslena bilance pohybu prvků v hornině při alteraci. Rozkladem foidů vznikl na trhlinách analcim v prostředí nižšího obsahu SiO2 a zvýšeného množství Na-iontů uvolněných rozkladem foidů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012