Record details

Title
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty : 14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov, 24-41 Vyškov
Statement of responsibility
    Michaela Halavínová, Marek Slobodník, Lukáš Krmíček, Jan Kučera
Other titles
    Hydrothermal association at veins in Lower Carboniferous siliciclastic rocks of the Drahany and Zábřeh Upland: genetic aspects
Author
    Halavínová, Michaela
    Krmíček, Lukáš
    Kučera, Jan
    Slobodník, Marek, 1957-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 12
Pages
    s. 55-58
Year
    2005
Notes
    1 obr., 3 diagr., 2 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2004
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    baryt
    cér
    chemismus minerálů
    flyš
    fosforečnany
    hydrotermální podmínky
    inkluze fluidní
    izotopy stabilní
    karbon-spodní
    karbonáty
    kontrola tektonická
    lokalita mineralogická
    luminiscence
    mineralogie topografická
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    sulfidy
    žíla
Geographical name
    Chornice (Svitavy, Moravská Třebová)
    ČR-Morava
    Drahanská vrchovina
    Haňovice (Olomouc, Litovel)
    Květín (Šumperk, Mohelnice)
    Loštice (Šumperk, Mohelnice)
    Luleč (Vyškov, Vyškov)
    Městečko Trnávka (Svitavy, Moravská Třebová)
    Olšany (Vyškov, Vyškov)
    Pístovice (Vyškov, Vyškov)
    Radslavice (Vyškov, Vyškov)
    Rozstání-Baldovec (Prostějov, Prostějov)
    Stražisko (Prostějov, Konice)
    Šošůvka (Blansko, Blansko)
    Vyškov-Opatovice
Keyword
    14-43
    24-21
    24-22
    24-23
    24-24
    24-41
    Asociace
    Aspekty
    Drahanské
    Genetické
    Horninách
    Hydrotermální
    Jevíčko
    Karbonu
    Klastických
    Mohelnice
    Olomouc
    Prostějov
    Protivanov
    Spodního
    Vrchoviny
    Vyškov
    Zábřežské
    žilách
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012