Record details

Title
    Hydrotermální mineralizace v hornině těšinitové asociace z Hodslavic u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
Statement of responsibility
    Tomáš Urubek, Zdeněk Dolníček
Author
    Dolníček, Zdeněk
    Urubek, Tomáš
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Vol./nr.
    Roč. 57, č. 1
Pages
    s. 21-30
Year
    2008
Notes
    1 obr., 3 fot., 4 diagr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    asociace minerální
    chalcedon
    chemismus minerálů
    chlority
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hydrotermální alterace
    inkluze fluidní
    izotopy stabilní
    kalcit
    mikrotermometrie
    salinita
    sulfidy
    vzácné zeminy
Geographical name
    Hodslavice (Nový Jičín, Nový Jičín)
    Morava (Česko)
    Moravskoslezské Beskydy (Česko a Slovensko)
Keyword
    Asociace
    Hodslavic
    Hornině
    Hydrotermální
    Jednotka
    Jičína
    Karpaty
    Mineralizace
    Nového
    Slezská
    Těšinitové
    Vnější
    Západní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 7. 2009
Import date
    8. 8. 2012