Record details

Title
    Hydrotermální mineralizace v jílovcích lhoteckého souvrství u Choryně (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
Statement of responsibility
    Tomáš Urubek, Zdeněk Dolníček
Other titles
    Hydrothermal mineralization in claystone of Lhota Formation near Choryně (Silesian Unit, Outer West Carpathians) : 25-14 Hranice
Author
    Dolníček, Zdeněk
    Urubek, Tomáš
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 16
Pages
    s. 81-84
Year
    2009
Notes
    3 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez.
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    diageneze
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    hydrotermální podmínky
    inkluze fluidní
    izotopy stabilní
    jílovec
    kalcit
    mikrotermometrie
    slezská jednotka
    vzácné zeminy
Geographical name
    Choryně (Vsetín, Valašské Meziříčí)
    Morava (Česko)
Keyword
    Choryně
    Hydrotermální
    Jednotka
    Jílovcích
    Karpaty
    Lhoteckého
    Mineralizace
    Slezská
    Souvrství
    Vnější
    Západní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 1. 2010
Import date
    8. 8. 2012