Record details

Title
    Hydrotermální mineralizace v lomu Dřínová u Tišnova
Statement of responsibility
    Zdeněk Dolníček, David Buriánek
Other titles
    Hydrothermal mineralization in the quarry Dřínová near Tišnov (Czech Republic)
Author
    Buriánek, David
    Dolníček, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 82
Pages
    s. 33-43
Year
    1997
Notes
    4 obr., 4 fot., 2 tab., 14 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Subject group
    baryt
    fluorit
    geochemie izotopická
    izotopy C
    izotopy O
    karbonáty
    moravikum
    mramor
    rula
    sulfidy
    žíla
Geographical name
    ČR-Morava
    Tišnov (Brno-venkov)
Keyword
    Dřínová
    Hydrotermální
    Lomu
    Mineralizace
    Tišnova
Abstract (in english)
   In the quarry Dřínová were found two mineralization phases: older calcite-barite-fluorite, and younger aragonite one. Authors describe minerals, their evolution forms, the chemical composition and isotopic composition of carbonates
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012