Record details

Title
    Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: Nové paradigma
Author
    Suchý, Václav
    Zeman, Antonín
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae naturales = Časopis Moravského muzea. Vědy přírodní. Vědy přírodní
Vol./nr.
    Roč. 84, 97-119
Pages
    s. 3-25
Year
    1999
Notes
    Projekt: IAA3012703, GA AV ČR
    Překlad názvu: Hydrothermal Origin for the Caves of the Bohemian Karst, Czech Republic: A new paradigm
    Rozsah: 23 s.
Keyword
    Českém
    Hydrotermální
    Jeskyní
    Krasu
    Nové
    Paradigma
    Původ
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012